Dzisiejszy dzień to :
Szukaj :
Strona głównakopiuj tekstnawigatordrukuj tekstwyślij linkadministracja
BIP :: RCKiK
Podstawy prawne
Podmioty udostępniające
Etapy udostępniania
Menu użytkowe
Zalety biuletynu
Pytania i odpowiedzi
Kontakt
Outsourcing
Outsourcing informatyczny
Rejestr zmian
O Biuletynie
   
   
Etapy udostępniania

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej definiuje trzy etapy udostępniania informacji.

W terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
(1 lipca 2003 r.) informacje o:
 • statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach podmiotu udostępniającego Biuletyn,
 • organach i osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach,
 • strukturze własnościowej podmiotu i majątku którym dysponuje,
 • zasadach funkcjonowania podmiotu, trybie działania jego władz i jego jednostek organizacyjnych,
 • trybie działania podmiotu i jego jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania zadań publicznych i działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
 • sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
 • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
 • prowadzonych przez podmiot rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 • treści i postaci dokumentów urzędowych, w szczególności treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
 • stanowiskach podmiotu w sprawach publicznych zajętych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
(1 stycznia 2004 r.) informacje o:
 • stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
 • polityce wewnętrznej i zagranicznej,
 • treści i postaci dokumentów urzędowych,
 • treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organa władzy publicznej,
 • stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

W terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
(1 stycznia 2005 r.) informacje o:
 • majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
 • innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
 • majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
 • majątku podmiotów pochodzącym z zadysponowania majątkiem oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
 • dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmiot posiada pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
 • długu publicznym,
 • pomocy publicznej,
 • ciężarach publicznych.


Autor:
Odsłon: 3642 Stan : aktualny
Data dodania: 2004-01-16 19:44:00
Ważne od: 2004-01-16 19:44:00
Ostatnia modyfikacja: 2004-01-16 19:44:00
 
 
administrator
 
 

KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor |

strony internetowe