Podmioty udostępniające

Zgodnie z Ustawą do publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej zobowiązane są:
  • organy władzy publicznej,
  • organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
  • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
  • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
  • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
  • związki zawodowe i ich organizacje
  • partie polityczne.


Autor: Lesław Starzyk
Odsłon: 4308 Stan : aktualny
Data dodania: 2004-01-16 19:37:00
Ważne od: 2004-01-16 19:37:00
Ostatnia modyfikacja: 2004-01-16 19:37:00

KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor |

strony internetowe