Podstawy prawne

Zakres udostępnianych informacji, a także podmioty zobligowane do ich udostępniania wskazuje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112 z 2001 r poz. 1198).
Pobierz ustawę  

Zasady organizacji i funkcjonowania Biuletynu reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2002 r.)
Pobierz rozporządzenie  

Autor: Lesław Starzyk
Odsłon: 4337 Stan : aktualny
Data dodania: 2004-01-16 19:34:00
Ważne od: 2004-01-16 19:34:00
Ostatnia modyfikacja: 2004-01-16 19:34:00

KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor |

strony internetowe